Nasze oddziały

Podstawowa działalność JDP skupiona jest w sześciu oddziałach terenowych regionalnych (OR) i miejscowych (OM).

Obecnie istnieje sześć oddziałów: Lubuski OR, Malborski OM, Mazowiecki OR, Słupski OM, Śląski OR i Warmińsko-Mazurski OR. Oddziały w Malborsku i Słupsku należą do Pomorskiego Oddziału Regionalnego.

Każdy oddział na swoja odrębną historię powstania i specyfikę działalności.

Oddziały są kierowane przez trzyosobowy Zarząd, który jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Jeden członek Zarządu pełni rolę Koordynatora.

W ramach JDP działa także Medyczne Centrum Joannitów w Lidzbarku Warmińskim.