Zakon Joannitów

Subkomandoria Polska Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego realizuje swój szpitalniczy charyzmat poprzez Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy.