Subkomandoria Polska

Pierwszymi polskimi joannitami zostali ks. bp Ryszard Borski i ks. Andrzej Fober. Obu przyjęto do zakonu w randze rycerza honoru w 1999 r.

W 2011 r. w ramach Komandorii Baliwatu powołano do życia Subkomandorię Polską. Inicjatorem jej powstania był Rüdiger von Fritsch, ówczesny ambasador Niemiec w Polsce. Nowa struktura łączy joannitów żyjących na stałe lub czasowo w naszym kraju.

Ambasador von Fritsch został pierwszym prowadzącym Subkomandorię Polską. Po jego nominacji na ambasadora Niemiec w Rosji przewodnictwo subkomandorii przejął Friedrich von Rantzau, ówczesny p.o. prezesa zarządu DZ Bank Polska. W 2015 r. zakon powierzył  kierowanie subkomandorią ks. bp. Ryszardowi Borskiemu.

Polskie struktury Zakonu Joannitów liczą dziesięciu rycerzy – ośmiu Polaków i dwóch Niemców. Joannici rozsiani są po całym kraju, mieszkają we Wrocławiu, w Łodzi, Kętrzynie i Warszawie.

Szpitalniczy charyzmat polskiej części zakonu realizowany jest poprzez działania Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy.