Wzajemnie uznane Zakony św. Jana

Na świecie działa pięć zakonów rycerskich wywodzących się ze średniowiecznego bractwa szpitalników Są to:

  • Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (rzymskokatolicki, ok. 13,5 tys. członków)
  • Baliwat Brandenburski Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (ewangelicki, ok. 4 tys. członków)
  • Najczcigodniejszy Zakon Szpitala św. Jana Jerozolimskiego (ekumeniczny, ok. 25 tys. członków)
  • Zakon Joannitów w Szwecji (ewangelicki)
  • Zakon Joannitów w Niderlandach (ewangelicki)

Zakony w Szwecji i Niderlandach wyodrębniły się w XX wieku z Baliwatu Brandenburskiego i liczą łącznie kilkuset członków.

Zwierzchnicy zakonów św. Jana spotykają się regularnie co trzy lata. Konsultacje mają zarówno wymiar duchowy, jak i praktyczny. Pozwalają na wymianę doświadczeń w zakresie działań pomocowych i humanitarnych. Dyskutowanym tematem jest też działalność organizacji podszywających się pod uznane zakony.

Gospodarzem ostatniego spotkania, które odbyło się w Rzymie w październiku 2022 roku, był Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Otwierając obrady ówczesny namiestnik wielkiego mistrza i obecny wielki mistrz Zakonu Maltańskiego, Fra’ John Dunlap, powiedział: „Będąc przez wiele lat członkiem Grupy Współpracy i przewodniczącym Komitetu Zakonów św. Jana, doskonale zdaję sobie sprawę z wielkiej pracy, jaką wszyscy wykonują oraz wagi tego spotkania, nie tylko ze względu na silne więzi historyczne i wspólne korzenie, które łączą nasze zakony, ale także i przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich naszych członków, wolontariuszy i personelu, którzy wspólnie pracują, aby uśmierzyć ból potrzebujących. Każdego dnia, w którym działamy, nasze wspólne wartości chrześcijańskie są siłą napędową zapewnianego przez nas wsparcia”.

Kolejne spotkanie, którego gospodarzem będzie Najczcigodniejszy Zakon Szpitala św. Jana Jerozolimskiego, odbędzie się w 2025 roku w Londynie.

Wspólna strona zakonów św. Jana