Polityka prywatności

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami osoba kontaktuje lub przekazuje nam swoje darowizny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Joannici Dzieło Pomocy, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, pl. Wolności 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: sekretariat@joannici.org.pl, NIP: XXX XXX .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, Joannici Dzieło Pomocy przywiązuje szczególną uwagę do ochrony Pani/Pana danych osobowych, prywatności i szanuje wszelkie prawa jakie Pani/Panu w tym zakresie przysługują.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych oraz na podstawie zgody wyrażonej przeze Panią/Pana w sposób świadomy i dobrowolny.

Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@joannici.org.pl lub według swojego uznania, poprzez pisemne powiadomienie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe – przetwarzane w celach informacyjnych – będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej udzielenia.

Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana i zamieszczana zawsze w tym miejscu.