Modlitwa Zakonu Joannitów

Pobłogosław Panie ten Zakon,
Bo chce on służyć Tobie na chwałę.
Bądź mu zawsze łaskaw i wspieraj
Go w walce o dobro.
Wzmocnij wiarę w Zbawiciela,
Który darował nam łaskę krzyża.
Broń od złego, wspomagaj dobro.
Pomóż słabemu dochować wierności,
Wspomagaj słabych!
Panie, wysłuchaj nas!

 Amen.