O Stowarzyszeniu Joannici Dzieło Pomocy

JDP zostało utworzone w 2004 roku przez Baliwat Brandenburski Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (Joannitów). Zakon ten jest chrześcijańskim, ewangelickim oraz europejskim towarzystwem, które prowadzi charytatywną i społeczną działalność, głównie w: Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii oraz na Węgrzech, Łotwie, a także w Polsce.

Działalność Joannitów w Polsce zaczęła się już w latach 60. XX wieku. W latach 80. organizowane  były transporty z lekami, żywnością i odzieżą, a później przekazywane również darowizny pieniężne. Po przemianach ustrojowych w Polsce i zjednoczeniu Niemiec w roku 1990 rozpoczęto otwieranie stacji socjalnych. Przełomem była koncepcja Joannici 2000, zgodnie z którą powołana została komisja składająca się z członków Zakonu oraz Johanniter Unfall Hilfe e.V . Celem komisji było znalezienie sposobów i środków na koordynowanie ówczesnych i przyszłych działań Joannitów w Polsce. W ramach tej koncepcji w 2003 roku powstała Fundacja Joannitów w Polsce.

Nasze działania adresujemy do każdego potrzebującego. Religia, przekonania, płeć czy narodowość nie stanowią żadnego czynnika warunkującego je. Członkiem lub wolontariuszem JDP może zostać osoba, która zgadza się z jego przesłaniem oraz chrześcijańskim charakterem, niezależnie od przynależności religijnej, wyznawanego światopoglądu czy przekonań.

W ramach partnerstwa Johaniter Interational (JOIN) współpracujemy z 15 krajowymi organizacjami charytatywnymi założonymi przez Zakon Świętego Jana w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz z 4 Zakonami Świętego Jana w Europie. Nasi partnerzy zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, opieką nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy i hospitalizacją.