Medyczne Centrum Joannitów w Lidzbarku Warmińskim

Medyczne Centrum Joannitów to nasza podstacja pogotowia ratunkowego, która działa jako jednostka opieki doraźnej w Lidzbarku Warmińskim. Została ono powołana do organizowania kompleksowej obsługi z zakresu zabezpieczeń medycznych, transportu medycznego na terenie całego kraju i Europy, opieki ratownika podczas wycieczek oraz szkoleń z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasze zabezpieczenia medyczne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia imprezy masowej pod względem medycznym.

Transport sanitarny, który jest oferowany działa w następujących standardach:

Transport sanitarny – przeznaczony dla chorych, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie, ale nie wymagają ciągłej opieki medycznej. W skład zespołu transportowego wchodzi: kierowca i sanitariusz (osoba przeszkolona z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy).

Podstawowy Transport Medyczny – przeznaczony dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym, którzy na czas transportu wymagają opieki medycznej w postaci ratownika medycznego lub pielęgniarki. W skład zespołu wchodzi: ratownik medyczny/pielęgniarka i kierowca.

Specjalistyczny Transport Medyczny – przeznaczony dla pacjentów wymagających ciągłej opieki lekarskiej. Transport realizowany jest przez Zespół Oddziału Olsztyńskiego, w skład którego wchodzą: lekarz, ratownik medyczny/pielęgniarka oraz ratownik-kierowca.

MCJ dysponuje m.in.: namiotami ambulatoryjnymi, karetkami o standardzie karetki podstawowej, środkami łączności oraz wykwalifikowaną kadrą medyczną.

W ofercie Centrum znajduje się: punkt medyczny, karetka podstawowa „P” (dwóch ratowników medycznych), karetka specjalistyczna „S” (dwóch ratowników medycznych i lekarz), patrol kpp (kwalifikowanej pierwszej pomocy), ratownik medyczny, lekarz.

Adres:

  • Ratuszowa 5
  • 11-100 Lidzbark Warmiński

Kontakt
Dyrektor: Damian Kardymowicz
tel.: +48 721 076 174
mcj@joannici.org.pl

Nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0420 0330