Nowy grant na Kursy KWalifikowanej Pomocy Medycznej

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy otrzymali grant na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod tytułem „100 Ratowników na 100 lat Niepodległości”. W ramach projektu przeszkolimy 100 osób, będących członkami/ pracownikami jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zapraszamy do udziału. Szczegóły projektu zawarte są w regulaminie.

Regulamin i Zgłoszenie