Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy na podstawie § 7.2 Statutu Stowarzyszenia w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2261) zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków JDP, które odbędzie się w Warszawie, ul. Willowa 1, w dniu 3 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00. Do udziału w nim zapraszamy członków Stowarzyszenia.

Jeżeli w 1. wskazanym powyżej terminie Zgromadzenie Członków nie odbędzie się ze względu na wymogi określone w § 7 ust. 7.7. Statutu, drugie Zgromadzenie Członków zwołuje się na ten sam dzień na godz. 11.15 w tym samym trybie.

Zgromadzenie Członków będzie miało charakter sprawozdawczy, będzie poświęcone działalności naszego Stowarzyszenia i jego statutowych organów w roku 2022 oraz bieżącej działalności JDP, w tym zatwierdzeniu sprawozdania z działalności JDP za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego JDP za rok 2022.

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Liczymy na Twoją obecność.

Zarząd JDP