W dniu 23 września 2021 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Ze względów logistycznych obrady przeprowadzono zdalnie na platformie ZOOM.

W spotkaniu, któremu przewodniczył ks. dr Grzegorz Giemza – Prezes JDP, udział wzięło 19 osób, w tym  delegaci Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu i Prezydium.

Podczas obrad przyjęto sprawozdania merytoryczne JDP, z działalności Prezydium i Zarządu  Stowarzyszenia za okres 20.09.2020-10.09.2021 a także udzielono absolutorium Prezydium i Zarządowi.

Członkowie spotkania mieli okazję wymienić się uwagami dotyczącymi działalności w poszczególnych oddziałach, poinformować zebranych o najświeższych wydarzeniach, planach i oczekiwaniach na przyszłość. Rozmawiano m.in. o nowo powstałej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej w Malborku a także o rozwoju oddziału mazowieckiego, utworzonego w 2020 roku. Szczególnie interesującym tematem były opublikowane na stronie internetowej JDP podręczniki w języku polskim z materiałami do szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci w wieku 5-7 lat jak również rozwijanie współpracy z naszymi partnerami z Johanniter Jugend.

Spotkanie zakończyliśmy zmotywowani do dalszej pracy a w ramach zacieśniania współpracy między oddziałami zaproponowano wyjazdowe spotkanie integracyjne.